מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » עשרה בטבת

ירח טבת מאוד לקיתי בו

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ