מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

הפטרת יום הכיפורים

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור