מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פסח

יציאת מצרים כיסוד באמונה

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ