מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פסח

בדיקת חמץ ערב פסח שחל בשבת

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ