מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פסח

ערב פסח שחל להיות בשבת לענין בדיקת חמץ ואכילת מצה

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ