מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פסח

הלל, מוציא מצה מהסוף להתחלה

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ