מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פסח

זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ