מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » שבועות

שיחת התעוררות לקראת חג מתן תורה

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ