מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » שבועות

שיחת התעוררות לקבלת התורה

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ