מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום ירושלים

מקור קדושת ירושלים מראשית הבריאה ונצחיותה

ע"י: הרב מרדכי גרינברג