מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » שבועות

לשמוח ולא לברוח

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור