מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

להתנהג בחסד וברחמים - סגולה ליום הדין

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור