מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » חנוכה

אגדה חנוכאית מעשה יהודית

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ