מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » חנוכה

תהילים - מזמור שיר חנוכת הבית לדוד

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי