מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פורים וחודש אדר

סעודת פורים שחל ביום שישי

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ