מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פורים וחודש אדר

מעלתו של פורים בערב שבת

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי