מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פסח

מצוות ביעור מעשר ווידוי מעשר

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל