מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פסח

כאשר ציווה ה את משה

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ