מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום העצמאות

מיוחדותו של יום העצמאות

ע"י: הרב אבנר ששר