מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום העצמאות

יום העצמאות במובן הרגשי

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ