מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום ירושלים

ירושלים בהלכה

ע"י: הרב זלמן מלמד