מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום ירושלים

ראשוניותה של ירושלים

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי