מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » שבועות

מזמור לשבועות ולפרשת במדבר - מזמור ס"ח

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי