מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » בין המצרים

פיוט סליחות לי"ז בתמוז

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ