מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » בין המצרים

צום הרביעי- האם אכן יז' בתמוז?

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ