מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » תשעה באב

מזמור קל"ז -על נהרות בבל

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי