מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ראש השנה

מספר הפסוקים בתפילת מוסף של ר"ה

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור