מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

התשובה בזמן המלך יאשיהו

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי