מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

התשובה בתקופת יונה הנביא

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי