מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

מזמור נ"א- תשובתו של דוד (ושל עמ"י)

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי