מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

תשובתם של אדם הראשון וקין

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי