מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום העצמאות

שיחה ליום העצמאות מדינת ישראל יסוד כסא ה' בעולם

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר