מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום העצמאות

לבירור עניינו של יום העצמאות בהלכה ובאגדה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר