מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום העצמאות

מדינת ישראל גאולה בדרך הטבע

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר