מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום העצמאות

לתוקף קדושת יום עצמאותנו

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור