מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » כנסים וימי עיון

שיחת פתיחה ליום העיון

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ