מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום העצמאות

שיחה לליל העצמאות

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר