מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » עשרה בטבת

תאריך הצום ועוד ענייני הצום

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ