מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום ירושלים

דברי פתיחה וקישור

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ