מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום ירושלים

ליד מזוזת השער

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי