מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום ירושלים

ירושלים- כעיר שחוברה לה יחדיו

ע"י: הרב שמחה הכהן קוק