מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » שבועות

שיחה לרגל חג השבועות

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ