מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

שיחה לפני הסליחות

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר