מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

כנס בוגרים בעשרת ימי תשובה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר