מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » הושענה רבה

ביאור ההושענות

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ