מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פורים וחודש אדר

לך כנוס את כל היהודים

ע"י: הרב דוד לאו