מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » חג הפורים

ונהפוכו חלק א

ע"י: הרב יהודה עובדיה

Acrobat להורדת השיעור