מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » חג הפורים

ונהפוכו חלק ב

ע"י: הרב יהודה עובדיה

Acrobat להורדת השיעור