מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום ירושלים

הופעת הקב"ה בשחרור ירושלים

ע"י: הרב צפניה דרורי