מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום ירושלים

מעלת ירושלים והר הבית

ע"י: הרב דוד לאו